Schoulvakanz de 15.Juli 2023

Samschdes, de 15.Juli fänkt d’Summervakanz un.
Eng Zäit fir sech opzelueden a mat Famill a Frënn ze genéissen.
Mer wënschen iech all ee schéine Summer a vill Spaass an der Vakanz!
De Kanner vum Cycle 4.2. wënsche mir eng gutt Zäit a vill Erfolleg am Lycée.

Katégorie: