Merci!

Léif Elteren, Mir soen iech villmools Merci fir är Ënnerstëtzung um Chrëschtmaart. Mat ärer Hëllef konnte mir en Don vun 3674,53 € un « Action pour un Monde Uni – Instituto Mundo Libre » maachen. Villmools Merci! D’Léierpersonal aus dem Beiestack

Weider liesen